top of page

Zdravstvene ustanove

Implementirajte BioCleaned protokol i pokažite svojim pacijentima koliko su vam važni.

 

Alergijske su bolesti u današnje vrijeme u izrazitom porastu. Dijagnoza alergije je složena jer ne postoji jedinstven i egzaktan  test za dokazivanje preosjetljivosti. Smatra se da je moderan način života motor razvoja alergijskih bolesti. Odgovornim ponašanjem smanjite propusnost sustava.

 

Usporedna istraživanja su pokazala kako je najviša prevalencija alergijskih oboljenja vezana uz preosjetljivost na kućnu prašinu i to stanovnika u većim gradskim sredinama. Naizloženija su pritom djeca, a iako se općenito računa da 30 do 40% populacije boluje od nekog od tipova alergije, uzimajući u obzir da je stupanj oboljenja značajno viši među mlađom populacijom, razmjeri alergijskih oboljenja će u budućnosti rasti ekponencijalnom brzinom.

 

U svakodnevnom životnom okolišu najčešći su izvori alergija upravo kuće prašine, grinje i peludi. Njihovo je aktiviranje uvjetovano izlaganjem česticama navedenih alergena izravnim udisanjem i iritacijom dišnih puteva i sluznice. 

 

Kako se mjere smanjenja učestalosti i prevencija alergijskih bolesti svode na izbjegavanje opetovanom izlaganju poznatim alergenima, i na medikamentozno ublažavanje sindroma alergije, razvidan je deficit efkikasnih rješenja unutar same medicine za ovaj brzorastući zdravstveni problem svjetske razine. Utoliko je nužan profesionalan pristup koji bi omogućio potpuno uklanjanje prašinskih i grinjskih alergena iz prostora u kojima boravi ljudska populacija

 

 

 

  • Izvor: Vrijednosti laboratorijskih testova za dokaz preosjetljivosti kod bolesnika s pozitivnim kožnim testom na kućnu prašinu i grinje. Skitarelić, Mišulić, Skitarelić, Vuletić Troskot. ISSN 0351-0093

  • Izvor: Mjere za sprječavanje i suzbijanje širenja bolničkih infekcija s osvrtom na pravnu regulativu u Republici Hrvatskoj. Šarić, Žunić, Orlandini, Buljubašić, Vardo.

  • Izvor: Epidemiologija alergijskih bolesti, Aleraj-Tomić.

bottom of page