top of page

BioCleaned PROTOKOL

Ništa Vas ne može spriječiti u implementiranju BioCleaned protokola. Najmanje novac!

 

Najučinkovitija metoda biološko kemijske dekontaminacije zraka i prostora. BioCleaned protokol osigurava konstantnu borbu s virusima, bakterijama, gljivicama, plijesni, sporama, hlapivim spojevima, formaldehidom... Neka boravak u Vašem prostoru bude i više nego pogodan za alergičare i astmatičare. Osigurajte, zaštitite, prevenirajte.

 

 

 

 

bottom of page