top of page

PREDNOSTI CERTIFICIRANJA

Dokažite svoju kvalitetu BioCleaned certifikatom… 

 

Ukorak s međunarodnim standardima

 

Certificirani poslovni subjekti dokazuju svoju kompetentnost prolaskom postupka akreditacije od strane nadležnog akreditacijskog tijela, što znači da svoje sustave upravljanja i poslovanja usklađuju sa zahtjevima referentnih međunarodnih normi. 

 

 

BioCleaned certifikacija nije samo provjera sukladnosti proizvoda normama koje su zadane unutar nekog sustava, već i izravno povećanje kvalitete. Naime, BioCleaned certificiranim protokolom se za svako okružje ostvaruju višestruke koristi: stvara se zdrava i održiva okolina, ostvaruju značajne uštede, postiže dosad nevjerojatna energetska učinkovitost, prepoznatljiva konkurentska prednost, napredna razina zaštite na radu, a sve uz visoku razinu društvene svijesti o okolišu. 

bottom of page