top of page

Postupak izdavanja

1.       Tijek projekta  

 

1.1       Identifikacija klijenta i sklapanje ugovora o povjerljivosti podataka

1.2       Prezentacija protokola i opreme

1.3       Prikupljanje osnovnih podataka

1.4       Snimka stanja (tehnička analiza i financijsko - tržišna analiza)

1.5       Energetski audit i interna identifikacija

1.6       Financijski model i ponuda

1.7       Konačno odobrenje projektne dokumentacije

1.8       Početak projekta

2.     Faze provedbe projekta:

 

2.1       Preliminarni tehnički i energetski audit

2.2       Okvirna ponuda za projekt

2.3       Projektiranje / Investicijska studija / Financijska konstrukcija

2.4       Ugovor o provedbi projekta

2.5       Izvedba projekta

2.6       Eudkacija osoblja

2.7       Kontrolna mjerenja i certificiranje

2.8       Kvartalni interni audit

2.9       Reizdavanje certifikata  i verifikacija ušteda

bottom of page