top of page

Česta pitanja

Što je BioCleaned?

BioCleaned je certificirani protokol čišćenja javno-privatnih površina, koji omogućuje kompletno odstranjivanje nečistoća sa svih površina u prostoru. BioCleaned osigurava visoko kvalitetan i potpuno zdrav zrak u prostoru koji postaje biološki čist, što prostoru daje oznaku  "allergy and asthma friendly environment".

 

Kako Biocleaned protokol funkcionira?

BioCleaned protokol je vodič za čišćenje zraka i svih površina u prostorima ili prijevoznim sredstvima uporabom kombiniranih inovativnih tehnologija. To podrazumijeva sasvim nov pristup čišćenju koji otklanja do sada korištena tekuća, kruta, mehanička i električna pomagala. Pomoću protokola za pročišćavanje zraka, mehaničko-ekološkim putem se dekontaminira zrak i zadržava 99,998% nečistoća iz zraka (gljivica, bakterija, plijesni) i hlapivih spojeva, a s dodatnom opremom kompletno odstranjuju nečistoće sa svih površina u prostoru.

 

Kako BioCleaned može pomoći osobama koje boluju od astme i alergije? 

BioCleaned donosi apsolutno odsustvo prljavštine iz prostora, jer djelotvorno uklanja prašinu, grinje, viruse, bakterije i plijesni iz zraka. Cilj BioCleaned je stvoriti uvjete koji osiguravaju zdravlje, povećavaju radnu sposobnost, razvijaju osjećaj ugode i omogućuju sigurne uvjete za sve ljude, a posebice skupine koje pate od alergijsko-astmatskih oboljenja. Učinkovitost BioCleaneda dokazuju studije provedene na tehnologijama koje su sastavni dio BioCleaned sustava, kao i mnogi drugi certifikati uključujući i asthma & allergy friendly™ od strane udruženja Asthma and Allergy Foundation of America.

Zašto dolazi do porasta oboljelih od astme i alergija?

Za porast alergijsko-astmatskih oboljenja ključan je zrak koji udišemo. Prevalencija astme je u porastu u zemljama u razvoju od vremena kad su se krenule snažnije urbanizirati i približavati zapadnjačkom načinu života. Ključni su čimbenici razvoja alergijskih bolesti sadržani u interakciji osobnih i genskih sklonosti s okolišnim činiteljima. Pritom se razvoj alergije smatra posljedicom neadekvatnog imunosnog odgovora organizma na štetne antigene, koji vanjskim podražajem isporučuje odgovor u vidu nastanka alergijskog oboljenja. Međutim, za nastanak, razvoj i porast alergijskih bolesti ključni su epigenetski utjecaji, dakle okolišni činitelji.

 

Je li BioCleaned pogodan za djecu?

Apsolutno, brojni dječji vrtići i škole već koriste BioCleaned certificirani protokol. 

Znanstvena su istraživanja dokazala da je porast problema respiratornog trakta u najranijoj dobi posljedica izloženosti bakterijama, grinjama, sporama, virusima i česticama prašine koje se ne samo udišu, već i prenose kako kapljičnim, tako i putem direktnog kontakta. Unutar predškolske i populacije prvoškolaca obično se godišnje pojavi do 12 slučajeva prehlade ili gripe po djetetu. Uzroke pronalazimo u nedovoljno učinkovitoj higijeni unutarnjih prostora, i to ne samo sanitarnih čvorova i inventara, već i zraka koji postaje glavni medij zaraze. Jer, dovoljno je da jedno dijete počne kihati ili/i kašljati, kapljičnim će putem prenijeti zarazu većini prisutne djece. 

Primjena BioCleaned protokola omogućuje dekontaminaciju zraka i kompletno odstranjivanje nečistoća sa svih površina u prostoru koji postaje biološki čist. BioCleaned tako izravno čuva zdravlje svih prisutnih osoba.

 

Zašto certificirati svoj poslovni objekt?

Certifikacija je postupak potvrđivanja kvalitete proizvoda, procesa, sustava ili osoba od strane neovisne organizacije, kojim se utvrđuje zadovoljava li ispitivani objekt kriterije sadržane u normativnom dokumentu međunarodnog ili nacionalnog karaktera. 

Međutim, primjenom se BioCleaned protokola praktično ne rješavaju samo odredbe propisane zakonskim normama o radu, već se korisniku pruža i dodatna kvaliteta koja ga izdvaja od konkurencije i omogućuje dodatan profit.

 

Po čemu se BioCleaned certifikat razlikuje od ostalih certifikata?

BioCleaned certifikacija nije samo provjera sukladnosti proizvoda normama koje su zadane unutar nekog sustava, već i izravno povećanje kvalitete. BioCleaned certificiranim protokolom se naime, za svako okružje ostvaruju višestruke koristi: stvara se zdrava okolina, ostvaruju značajne uštede, postiže dosad nevjerojatna energetska učinkovitost, a sve uz visoku razinu društvene svijesti o okolišu. Biocleaned predstavlja dodatnu vrijednost koju možete i naplatiti.

 

Kako BioCleaned može omogućiti uštede u poslovanju?

Oprema i sredstva koja su sukladna BioCleaned sustavu  troše upola manje količine i manje električne energije od  klasičnih poznatih sustava. Najveći naglasak je na upravo na odabiru inovativne opreme i sredstava čime se osigurava ušteda pri nabavi potrošnog materijala, servisa, servisnih intervala. Nakon inicijalne primjene BioCleaned prokola svi procesi su maksimalno optimizirani, što sveukupno donosi trenutne uštede u električnoj energiji i vodi, uštede u vremenu, a sve zajedno do unaprjeđenja sustava  upravljanja, energetski učinkovitog poslovanja, te brizi o okolišu čemu danas teže sve društveno odgovorne tvrtke. Usto, osigurava se značajno smanjenje amortizacije površina, čuvanje opreme i nenadmašni rezultati u postizanju čistoće. Primjenom Biocleaned protokola trenutno se postiže iznimna kvaliteta zraka unutarnjih prostora, smanjuju  biološko-kemijski utjecaji na djelatnike, a korisnicima prostora omogućava osjećaj čistoće i svježine. 

 

 

Po čemu je Biocleaned protokol čišćenja poseban? 

BioCleaned certificirani protokol koristi dokazana inovativna tehnološka rješenja uz prilagodbu postojećih HVAC sustava te edukaciju osoblja, koji daju maksimalnu učinkovitost, kako očišćenog prostora, tako i djelatnika koji radi na poslovima čišćenja. Sam djelatnik, može tijekom poslova čišćenja dati sve od sebe, ali rezultati njegova rada neće biti postojani, ukoliko radi klasičnim načinom i klasičnim sredstvima čišćenja. Pomoću inovativnih tehnologija, mehaničko-ekološkim putem se dekontaminira zrak i zadržava 99,998% nečistoća iz zraka (gljivica, bakterija, plijesni), hlapivih spojeva, a s dodatnim postupanjima temeljito se odstranjuju nečistoće sa svih površina u prostoru.

Kakav utjecaj ima BioCleaned na djelatnike?

BioCleaned omogućava da svi djelatnici koji obnašaju dužnosti čišćenja i održavanja  prostora ili prijevoznog sredstva, mogu rukovati opremom i sredstvima bez posebne osobne zaštite i opasnosti od izloženosti. Svim djelatnicima koji tijekom radnog vremena borave u prostoru, pruža osjećaj čistoće i ugode, što dovodi do predanijeg odnosa prema poslu. BioCleaned donosi osjećaj čistoće i svježine i stvara zdrav životni prostor za svih, što je posebice važno osobama koje boluju od astme ili pate od alergija. Korisnici prostora imaju vjeru da se brine o njima, dodatni osjećaj sigurnosti i želje za povratkom u takav prostor.

 

Zašto implementirati BioCleaned u unutarnjem prostoru, kad se izlaskom u otvoreni prostor čovjek ionako izlaže štetnim utjecajima?

Iako je vanjski zrak zagađen, bolje je kakvoće od zraka u zatvorenim prostorima. Naime, vanjski se zrak upravo zbog cirkulacije padalina, stalno pročišćava snagom vode, što njegov sastav čini zdravijim za boravak ljudi. Naime, zrak na prometnoj gradskoj cesti može biti čišći od zraka u našoj dnevnoj sobi ili bilo kojem zatvorenom prostoru. Interijeri su postali hermetički zatvoreni zbog uštede energije i upotrebe boljih građevinskih materijala, no time se stvorilo plodno tlo za akumulaciju po ljudsko zdravlje štetnih čestica. Njih je vrlo teško ukloniti, pa stoga često udišemo mikročestice poput peludi, dima, raznih mirisa, izmeta grinja, plijesni, prhuti i radioaktivnog radona. Dugotrajna izloženost takvim uvjetima dovodi do pada produktivnosti, opadanja koncentracije, a time i samog poslovnog učinka. BioCleaned protokol omogućuje da prevenirate probleme na njihovom izvoru i smanjite propusnost sustava. 

 

Kakve veze ima BioCleaned s javnim zdravljem?

U uvjetima suvremenih globalnih izazova, održiva strategija upravljanja javnim zdravljem postaje sve težim ciljem. Brojna istraživanja pokazuju kako je porast modernih bolesti upravo rezultat onečišćenja, povećane uporabe tehnologije, kao i modernog načina života u kojem prevladava sjedilačka aktivnost u zatvorenim prostorima gdje je zrak iznimno lošeg sastava. Zrak zatvorenih prostora tako direktno dovodi do problema s iritacijom i infekcijama očiju, uha, grla i nosa, napadajima astme, alergije, umora i depresije. BioCleaned protokol omogućuje visoko kvalitetan, čist i potpuno zdrav zrak u prostoru koji postaje biološki čist te time izravno spriječava cijeli spektar oboljenja, unaprijeđuje Vaše poslovanje i promiče javno zdravlje društva u cjelini.

Što znači individualizirani protokol?

 

Specijalizirani pristup svakom klijentu omogućuje vanstandardno postupanje kako bi se, prema konkretnim potrebama klijenta, postigao maksimalan učinak – zdrav, biološki čist i siguran prostor.  BioCleaned protokol podrazumijeva precizne korake u pristupu klijentu, koji će nakon uvida u postojeće stanje objekta biti potpuno prilagođeni stvarnom stanju. Uvid i snimku trenutnog stanja razine čistoće u prostoru potrebno je napraviti s naglaskom na teško dostupna mjesta koja klasičnim načinom čišćenja nisu bila obuhvaćena redovitim čišćenjima ili su bila obuhvaćena u rijetkim prilikama (u eventualnim godišnjim čišćenjima ili generalnim čišćenjima). Nakon snimke stanja, pristupa se izradi plana detaljnog čišćenja BioCleaned protokolom. Takav individualiziran pristup predstavlja suštinu BioCleaned certificiranog protokola i jedinstven je proizvod na tržištu.

 

Kako Biocleaned potpomaže društvenoj odgovornosti poslovnog subjekta?

 

Porast modernih bolesti izravni je rezultat onečišćenja, povećane uporabe tehnologije s pridruženim zračenjem, kao i modernog načina života u kojem prevladava sjedilačka aktivnost u zatvorenim prostorima. Zrak tih hermetički zatvorenih prostora sadrži čestice prašina, grinja, gljivica, bakterija i plijesni pa predstavlja prijetnju za čovjekovo zdravlje. Loš sastav zraka unutarnjih prostora implicira tako smanjenje produktivnosti ili/i obolijevanje,  negativne posljedice po poslovanje, a slijedom toga i društvo u cjelini. 

Ukoliko ne promijenimo opći stav prema važnosti okolišnih činitelja po naše zdravlje, pa tako i okolišnih činitelja unutarnjih prostora, teško ćemo moći prevenirati buduće razmjere alergijskih oboljenja i izravne štete za gospodarstvo. Taj će problem tada doseći pandemijske razmjere i postati jednim od najvećih problema suvremenog društva.

BioCleaned se zasniva poslovanju koje omogućava zdravlje i visoku razinu energetske učinkovitosti, čime poslovni subjekt direktno doprinosi boljem društvu i čišćem  okolišu. Takvo je društveno odgovorno ponašanje, s  ciljem promicanja zdravlja i prevencije bolesti, dužnost društva u cjelini.

 

 

Neće li se ako u potpunosti pročistimo unutarnji zrak, stvoriti laboratorijski uvjeti čistoće koji nam nisu potrebni?

 

Potpunim pročišćavanjem zraka unutarnjeg prostora dobiva se zdrav prirodan okoliš, jedini koji ne predstavlja zdravstvenu opasnost za dobrobit čovječanstva. Sadašnji sastav zraka unutarnjih prostora, iznimno je loše kakvoće i stoga predstavlja prijetnju po zdravlje ne samo alergijsko-astmatski osjetljivih osoba, već i ljudi koji nikad nisu imali problema s normalim funkcioniranjem respiratornog trakta.  Pročišćavanje zraka dakle nije samo standard koji je potreban osjetljivim osobama, već i cjelokupnoj populaciji kako bi nesmetano mogla obavljati svoje svakodnevne dužnosti i živjeti postojano zdravo. U slučaju pojave bilo kakvog virusa, upravo će Vas bivanje u zatvorenom prostoru s virulentnim nositeljem ugroziti mogućom zarazom. Nadalje, u prostorijama sa ustajalim zrakom, kontaminacija izravno utječe na proizvodni proces; produktivnost djelatnika značajno opada, pojavljujuju se periodične, a zatim i kontinuirane zdravstvene tegobe. 

A uvjeti prirodne čistoće koje BioCleaned protokol stvara potrebni su i poželjni svakoj osobi koja vodi računa o vlastitom zdravlju, ali zbog rada ili/i  obaveza ne može svakodevno udisati čist zrak livade, šume ili blizine potoka. Zato mi  s BioCleanedom svježinu prirode dovodimo k Vama.

bottom of page